ul. Grzybowska 80/82 lok. 124 

00-844 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 661 51  40

e-mail: biuro@acmepartners.pl

Nip: 527-256-50-49

Regon: 141283023

Kapitał zakładowy: 210.000 PLN

KRS 0000300210 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

 

Acme Partners Sp. z o.o.

Pobierz już teraz!

Pobieraj na urządzenia z systemami Android oraz iOS: